ATRAKCJE

Łazy – nadmorska miejscowość wczasowa, położona 7 km na wschód od Mielna i ok. 20 km od Koszalina, na wschodnim skraju jeziora Jamno i w pobliżu jeziora Bukowo.

Z badań archeologicznych wynika, że już około 4000 lat temu w Łazach istniała osada ludzka. Znaleziono tam siekierki kamienne i narzędzia z rogu.

Pierwsza wzmianka o Łazach w źródłach pisanych pochodzi z 1278 roku. Istniała tu niewielka przystań rybacka i karczma, której dochody należały do klasztoru Cystersek w Koszalinie. W starszym o dziesięć lat dokumencie mówi się o przystani nad jeziorem Bukowo, należącej do Łaz.

Nazwa wsi pochodzi od pojęcia „łaz” – co w języku pomorskim oznaczało wykarczowane lub wypalone tereny leśne, przeznaczone pod uprawę.

W średniowieczu Łazy miały duże znaczenie z uwagi na bliskość kanału łączącego jezioro Jamno z morzem. Stanowił on wówczas granicę między posiadłościami biskupstwa kamieńskiego a księstwem sławneńsko-słupskim. Po obu stronach kanału znajdowały się komory celne. Po wielkim sztormie na Bałtyku w 1690 roku Łazy podupadły. Morze przerwało wydmy i zasypało piskiem kanał, tworząc nowy bliżej Mielna – pomiędzy Unieściem a Czajczami.

W 1807 roku przez Łazy przemaszerował pułk Legionów Dąbrowskiego pod dowództwem pułkownika – księcia Antoniego Sułkowskiego, kierując się na Kołobrzeg, gdzie brał udział w oblężeniu miasta.

Przez długie lata Łazy były niewielką wioską rybacką. W okresie międzywojennym przyjeżdżali tutaj letnicy. Intensywny rozwój budownictwa rekreacyjnego jest datowany dopiero od 1959 roku. Wówczas powstało wiele ośrodków wczasowych – głównie zakładowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. było ich kilkadziesiąt.

Obecnie widoczne jest duże ożywienie budownictwa rekreacyjnego w Łazach. Większość zakładowych ośrodków zmieniła właściciela. Nowi właściciele inwestują środki finansowe w remonty, przebudowę, rozbudowę i podniesienie standardu istniejących obiektów oraz budują nowe. W ostatnich latach znacząco poprawiono stan dróg dojazdowych, a drogę prowadzącą do Łaz z Koszalina przez Suchą Koszalińską przebudowano korzystając ze środków Unii Europejskiej.

W Łazach jest piękna, piaszczysta plaża, doskonały mikroklimat, a przede wszystkim spokój, który tak bardzo potrzebny jest do wypoczynku. Do Łaz przyjeżdżają rodziny z dziećmi aby w pełni skorzystać z pięknych plaż, aktywnego wypoczynku (rowery, spacery, ścieżki zdrowia) oraz skorzystać z wycieczek po ciekawej okolicy.

Kierując się drogą z Mielna na wschód dojedziemy do Łaz a dalej przez Suchą Koszalińską w stronę Darłowa lub Koszalina.

W Łazach kończy się droga prowadząca wzdłuż morza i dalej na wschód nie można już jechać.

Na mierzei, za Unieściem w stronę Łaz zaczynają się lasy sosnowe, ocalałe dzięki temu, że tereny te przez wiele lat należały do wojska. Dalej mija się Kanał Jamneński otoczony podmokłymi łąkami i rozległe jezioro Jamno. Kanał Jamneński i jezioro Jamno to istny raj dla wędkarzy. Przez kanał prowadzi mostek drogowy położony w odległości około 200 m. od brzegu morza. Ciekawostką jest to, że w niektórych okresach zasypywany jest przez materiał przemieszczany przez fale i prądy morskie. Wówczas można pokonać go „suchą stopą”.

Innymi atrakcjami są:

 • kino, w którym można odrobić zaległości filmowe w trakcie letniego wypoczynku,
 • liczne punkty małej gastronomii i przynajmniej kilka miejsc gdzie można potańczyć,
 • dla amatorów nocnej rozrywki pobliskie Mielno, gdzie życie nocne w klubach, dyskotekach i na ulicy rozpoczyna się we wczesnych godzinach wieczornych, a kończy dosyć późno nad ranem,
 • na początku sierpnia w Łazach odbywają się Mistrzostwa Polski w Windsurfingu – barwna i pełna emocji impreza.

Specyfiką terenów wypoczynkowych Łaz i okolic są trzy strefy różniące się między sobą walorami rekreacyjnymi:

 • mierzeja (od strony jeziora Jamno) – w godzinach przedpołudniowych strefa jeziora jest cieplejsza. W ciągu dni słonecznych różnica temperatur w porównaniu z terenami sąsiednimi może wynosić 3 st. C.
 • plaża nadmorska – jej zalety to: czystość, duża wilgotność i zawartość jodu w powietrzu.
 • tereny leśne – oprócz walorów estetycznych, cenną zaletą tych terenów jest występowanie nadmorskiego boru, który ma znakomite znaczenie terapeutyczne: olejki eteryczne działają leczniczo na drogi oddechowe, uspokajają, obniżają ciśnienie krwi. Nadmorski las kumuluje aerozole, zmienia prędkość kierunki wiatru, utrzymuje równowagę termiczną. Ma to szczególne znaczenie w okresie letnim kiedy pojawiają się ochładzające wiatry znad morza.

Bałtyk

Dno Bałtyku – w okolicach Mielna i Łaz kilkudziesięciometrowa strefa od brzegu ma głębokość do 3 metrów. Jest to jednak pas o wyjątkowo zmiennej głębokości. Widać to wyraźnie z brzegu podczas intensywnego falowania, gdyż masy wodne fal zawierają w sobie ogromne ilości osadów dna. Jest to efekt rozmywania dna przez fale.

W odległości około 400 metrów od brzegu głębokość morza wynosi 6 metrów. Natomiast w odległości około 800 metrów od brzegu – 10 metrów. Dalej dno morskie opada łagodniej, a głębokość 12 metrów występuje w odległości 1,7 do 2,3 km od brzegu.

Prądy i fale morskie – prądy występujące w strefie brzegowej morza związane są ściśle z wiatrami, które powodują falowanie jego powierzchni. Podczas tego falowania powstają dwa rodzaje prądów: skierowane wzdłuż brzegu oraz prostopadłe do brzegu. Prądy te mają małe prędkości (zazwyczaj poniżej 1 m/sek.). Rezultatem oddziaływania tych prądów jest przemieszczanie osadów wzdłuż brzegu oraz intensywne i głębokie erodowanie dna w postaci rynien.

Temperatura i zasolenie – średnia roczna temperatura wody w morzu wynosi około 9 st. C. Najniższa temperatura wody przypada na miesiące: luty, styczeń i marzec. Najwyższa przypada na: lipiec, sierpień i wrzesień. Średnia wartość zasolenia Bałtyku w okolicach Łaz wynosi około 0,74 %. Jest to około pięć razy mniej niż wynosi zasolenie wód oceanicznych.

Nieregularnym jest zjawisko zlodzenia morza zimą. Bałtyk w okolicach Łaz i Mielna charakteryzuje się raczej krótkim okresem zlodzenia. W okresie surowych zim zlodzenie sięga kilku kilometrów w stronę otwartego morza.

Jezioro Jamno

Zlewnia jeziora mieści się w granicach hydrograficznych Przymorza. Jej powierzchnia wynosi około 503 km kw. Największymi rzekami zlewni Jamna są: Unieść, Dzierżęcinka i Strzeżenia.

Jamno jest jeziorem przymorskim, które powstało w wyniku zamknięcia zatoki morskiej przez mierzeję. Obecnie Jamno oddziela od Bałtyku mierzeja o szerokości 350 do 700 m. Na powierzchni mierzei występują piaski plażowe, wydmowe oraz aluwia. Maksymalna wysokość wydm dochodzi do 8,4 m n.p.m. Wydmy są porośnięte roślinnością i stanowią swego rodzaju osłonę przed wiatrami.

Dno pierwotne jeziora pokryte jest osadami. Powierzchnia jeziora Jamno wynosi 2231,5 ha. Jest zatem ósmym jeziorem w Polsce pod względem wielkości powierzchni lustra wody. Przy średnim poziomie wody znajdującym się jedynie na wysokości 0,1 m n.p.m. i przy głębokości maksymalnej 3,9 m., dno jeziora stanowi kryptodepresję, tzn. leży maksymalnie 3,8 m poniżej poziomu morza. Długość linii brzegowej Jamna wynosi 28,3 km.

Jamno jest wyjątkowo płytkim jeziorem i przez to pozbawione jest uwarstwienia termicznego, które charakterystyczne jest dla jezior głębokich. Średnia temperatura roczna wód Jamna wynosi około 9 st. C.

Zaobserwowana absolutna wartość stanu maksymalnego wody wynosiła 640 cm zaś minimalna 462 cm. Zatem amplituda wynosi aż 178 cm. Jest to wartość wyjątkowo duża i spośród ponad 100 jezior w Polsce, na których prowadzone są obserwacje, Jamno zajmuje czwartą pozycję.

MIELNO

Mielno jest dużą nadmorską wsią, która co sezon przyciąga do siebie wielu urlopowiczów, stając się jednym z najważniejszych punktów na wakacyjnej mapie Polski. Zamieszkuje w niej na stałe ok. 3174 mieszkańców. Miejscowość ta położona jest na zachód od Łazów, między Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Jamno.  Odległość do niej to niecałe 7 km. Mielno to:

 • w okresie letnim, miejsce w którym odbywa się dużo imprez rozrywkowych, koncerty, festyny, pokazy
 • dużo punktów gastronomicznych i handlowych
 • rejsy statkiem po jeziorze Jamno
 • ścieżki rowerowe
 • stadnina koni
 • plaża naturystów
 • skoki na bungee

DARŁOWO

Darłowo to największa, nadmorska miejscowość położona w powiecie sławieńskim, 30 km od Łazów. Prawa miejskie otrzymała w 1312roku. Poza pięknymi plażami, turystów przyciągają również bardzo ciekawe miejsca. Są to m.in. latarnia morska czy Zamek Książąt Pomorskich. Darłowo umożliwia odwiedzającym rejsy historycznym statkiem lub połowy dorsza. Darłowo to:

 • rezerwat „Słowińskie Błota”
 • obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas – Nadmorski”
 • rzeka Wieprza i Grabowa
 • wiatraki w Barzowicach i Cisowie
 • Zamek Książąt Pomorskich
 • kościół Mariacki z XIV w.
 • sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (styl gotycki)
 • Brama Kamienna

KOSZALIN

Koszalin to liczące ponad 108 tysięcy mieszkańców miasto na prawach powiatu. Koszalin to miejscowość leżąca nad Jeziorem Jamno, które znajduje się na północ od niego. W mieście znajduje się wiele zabytków, powstałych niekiedy w XIV wieku. Wśród nich jest gotycka Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP. Odległość miejscowości od Łazów to około 25 km. Koszalin to:

 • Muzeum Koszalińska Filharmonia
 • Bałtycki Teatr Dramatyczny
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Liczne imprezy
 • Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskie
 • Gotycka Katedra
 • Kaplica Św. Gertrudy
 • Średniowieczne mury obronne
 • Domek Kata
 • Muszla koncertowa ( amfiteatr )

KOŁOBRZEG

Kołobrzeg to nadmorska miejscowość licząca blisko 47000 mieszkańców, będąca stolicą powiatu kołobrzeskiego. Miasto to posiada status uzdrowiska dzięki występowaniu na jego terenie naturalnych surowców leczniczych. Na kuracjuzy czeka, aż 24 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Dla miłośników historii Kołobrzeg ma nie lada gratkę, w postaci Muzeum Oręża Polskiego. Odległość miasta od Łazów to około 45 km. Kołobrzeg to:

 • Stare Miasto
 • Muzeum Oręża Polskiego
 • latarnia morska
 • molo
 • port
 • rejsy statkiem po morzu
 • wycieczki na wyspę Ruggia i Bornholm
 • ratusz neogotycki z XIX wieku